Đếm ngược tiếng anh là gì ? Ý nghĩa của việc đếm ngược 

40

Ý nghĩa của việc đếm ngược 

đếm ngược thời gian là  hiển thị theo đơn vị giây, ngày hoặc những đơn vị khác trước khi xảy ra một sự kiện nào đó. Hiện tượng đếm ngược được sử dụng cho sự kiện  chào mừng năm mới, được tổ chức vào đêm 31/12 hàng năm trên khắp mọi nơi, trong đó có Việt Nam. Đồng hồ lớn sẽ hiển thị thời gian đếm ngược thường là từ 20 giây hoặc 10 giây trở lại đến 0, và khi tới 0 giờ 00 phút của năm mới thì tất cả mọi người sẽ cùng hô vang Chúc mừng năm mới.

Đếm ngược tiếng anh 

Đếm ngược tiếng anh là Countdown

Ý nghĩa của đếm ngược trong tiếng anh 

Countdown is an audible backward counting in fixed units (such as seconds) from an arbitrary starting number to mark the time remaining before an event preparations carried on during such a count

.

Bình luận